مرغ سوخاری

تعداد بازدید: 453

اگه از روغن نامناسب استفاده شده در مرغهای سوخاری بیرون نگران هستین، چرا خودتون دست بکار نمیشین ؟

ارسال نظر
لیست نظرات
}